Logo BOCG

Trainingen

Weerbaarheid voor vakmensen

Algemene informatie over de training

Ondernemingen en instellingen worden de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met agressie en zelfs geweld, van klanten, leerlingen, eigen personeel of anderen. Ons trainingsdoel is de realiteit en de praktijk zo dicht mogelijk bij elkaar brengen. BOCG geeft u in de training vaardigheden waarmee u leert omgaan met agressieve klanten; Alles wat je vlak voor, tijdens of na een incident in kunt zetten om deze zo veilig mogelijk te doorstaan.

Inhoud van de training

Verschil tussen verbale, materiële en fysieke agressie; in de praktijk en tijdens trainingen zal er vaak een combinatie van deze vormen behandelt worden. Denk daarbij aan verbale vaardigheden, het hebben en houden van een veilige afstand en houding alsook het zowel fysiek als mentaal in beweging blijven. Samenwerking, daar waar dit voor uw beroepsgroep van toepassing is zal altijd de voorkeur hebben.

Daarom kies je voor onze training

BHV

Algemene informatie over de training

Elk bedrijf heeft belang bij een zo veilig mogelijke werkomgeving. Een belangrijk onderdeel hiervan is de bedrijfshulpverlening (BHV). Een efficiënte BHV organisatie bestaat uit voldoende opgeleide, en goed uitgeruste, hulpverleners. Er bestaat veel onduidelijkheid over de wetten en regels met betrekking op de BHV organisatie binnen bedrijven. Natuurlijk is het belangrijk om uw BHV organisatie op orde te hebben. In de eerste plaats voor de veiligheid van jezelf, jouw werknemers en jouw gasten, maar ook om boetes te voorkomen bij controle van bijvoorbeeld de Arbodienst, arbeidsinspectie of de plaatselijke brandweer. De regels met betrekking op BHV op de werkvloer worden beschreven in de Arbowet. In Artikel 3 van deze Arbowet wordt omschreven wat de verplichtingen voor de ondernemer zijn. De werkgever is verplicht om goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en een eventuele (gedeeltelijke) ontruiming.

Inhoud van de training

In de BHV training leer je hoe je doeltreffend een beginbrand bestrijden kan. En wat je moet doen bij bijvoorbeeld een verstikking of reanimatie. Wij zijn praktijkgericht en leren je wat nodig is zonder lange mooie verhalen waar niemand iets aan heeft. Doeltreffend en gericht trainen is onze sleutel tot succes.

Daarom kies je voor onze training